Schorsen en verwijderen

Voor meer informatie over het schorsen en verwijderen van leerlingen verwijzen we u naar de website van de Inspectie van het Onderwijs.