Melden van verzuim

De directeur van de school is verantwoordelijk  “vermoedelijk ongeoorloofd verzuim” te melden bij de leerplichtambtenaar.

Door alle scholen wordt gebruik gemaakt van de beveiligde omgeving van Dienst Uitvoering Onderwijs: DUO.