16 – 18 jaar

Kwalificatieplicht
Iedere leerling moet een startkwalificatie halen. Dat is een HAVO-, een VWO- of minimaal een MBO-niveau 2-diploma.
Wanneer je bij de start van het schooljaar (1 augustus) 16 jaar bent, ben je kwalificatieplichtig. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald of tot de dag dat je 18 jaar wordt. Leerlingen met een kwalificatieplicht zijn verplicht een volledig onderwijsprogramma te volgen. Dit betekent niet dat je per se 5 dagen per week naar school moet. Het is ook mogelijk met een combinatie van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen. Opleidingen die je kunt volgen zijn:

 • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)
 • Beroepsopleidende Leerweg (BOL) in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
 • Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) in het MBO
 • HAVO
 • VWO

Jongeren mogen niet volledig werken zolang ze kwalificatieplichtig zijn.

De kwalificatieplicht geldt niet als:

 • een jongere een schooldiploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau;
 • een jongere op een speciale school zit omdat hij zeer moeilijk leert of een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking heeft;
 • de leerplichtambtenaar in individuele gevallen vrijstelling heeft gegeven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen.

Elke school is verplicht om verzuim van leerlingen te registreren. Wanneer er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim moet de school dit melden. Nadat het verzuim is gemeld neemt de leerplichtambtenaar contact op met de school voor eventueel verdere informatie. De leerplichtambtenaar kan verschillende acties ondernemen, zoals een waarschuwingsgesprek en het maken van afspraken om verder verzuim te voorkomen en overleggen met hulpverlenende instanties.

Wanneer er opnieuw verzuim gemeld wordt kan een proces-verbaal worden opgemaakt, waarbij de leerling en een ouder gehoord zullen worden. Het Openbaar Ministerie beslist over de afhandeling. Het proces-verbaal wordt ook ter kennis gebracht aan de Raad voor de Kinderbescherming voor het eventueel verrichten van een basisonderzoek.

Halt (voor leerlingen van 12 t/m 17 jaar)
Een gemiste les is een gemiste kans: wanneer je spijbelt of te laat komt, loop je een groter risico het onderwijs zonder diploma te verlaten. En jongeren zonder diploma hebben minder kans op een baan.
Daarom wordt spijbelen en te laat komen steeds vroeger aangepakt. Een beginnende spijbelaar of de leerling die te laat komt, kan van de leerplichtambtenaar een Halt-verwijzing krijgen en worden doorgestuurd naar Halt. Hierbij worden ouders nauw betrokken. Bij het Halt-Traject zit o.a. een leeropdracht en zal een persoonlijk excuus aangeboden moeten worden. Wanneer dit niet positief wordt afgerond zal de leerplichtambtenaar alsnog proces-verbaal opmaken.

Kinderbijslag
De leerplichtambtenaar kan een signaal afgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de leerplichtambtenaar als hij de overtuiging heeft dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen, geen effect meer hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel kan alleen worden toegepast op leerlingen van 16 en 17 jaar.

RMC
Een leerling die 18 jaar is geworden is niet meer leerplichtig. Wanneer er nog geen startkwalificatie is behaald ziet het Regionaal Meld-en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten toe op het behalen daarvan.

Betrokken gemeenten
De gemeenten waarvoor bureau leerlingzaken Midden-Holland leerplichttaken uitvoert zijn:

 • Bodegraven – Reeuwijk ( Bodegraven, De Meije, Driebruggen, Nieuwerbrug aan de Rijn, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel, Waarder)
 • Gouda
 • Krimpenerwaard (Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
 • Waddinxveen
 • Zuidplas (Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen)