18 – 23 jaar

Startkwalificatie
Jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald en die geen opleiding volgen noemen we voortijdig schoolverlaters. Een startkwalificatie is een HAVO- of VWO-diploma of een diploma van een opleiding op minimaal niveau 2 van het MBO. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die niet meer onder de leerplicht of de kwalificatieplicht vallen, worden door het Doorstroompunt voortijdig schoolverlaten gestimuleerd om een opleiding te volgen die tot een startkwalificatie leidt.

Uitgangspunten en doelstellingen
De kerntaak van het Doorstroompunt is om voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie in beeld te brengen en deze op vrijwillige  basis terug te begeleiden naar een opleiding of een leerwerkplek. Daarnaast draagt het Doorstroompunt zorg voor een regionale samenwerking tussen gemeenten, scholen en instellingen werkzaam op het terrein van arbeidsvoorziening, onderwijs, jeugdhulpverlening en welzijn.
Doel van de Doorstroom-functie is voortijdig schoolverlaters te registreren en te helpen om een startkwalificatie te behalen. Op die manier wordt het aantal voortijdig schoolverlaters dat zonder startkwalificatie instroomt op de arbeidsmarkt teruggedrongen.

Concreet betekent dat:

 • Het organiseren en coördineren van de melding van voortijdig schoolverlaters.
 • Het organiseren en coördineren van de registratie en de monitoring van de voortijdig schoolverlaters.
 • Het tot stand brengen en behouden van een regionaal en regionaal overschrijdend netwerk.
 • Het coördineren van de preventie en bestrijding van voortijdig schooluitval.

De RMC-wet
Sinds 1 januari 2002 is de “Wet houdende regels inzake de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten” (RMC-wet) in werking getreden. Deze wet is het formele sluitstuk van het beleid dat de overheid sinds het begin van de jaren negentig voert met betrekking tot het voortijdig schoolverlaten. In de wet wordt een basis gelegd voor het voortijdig schoolverlaterbeleid, met name wat betreft de meldplicht van niet-leerplichtige voortijdig schoolverlaters en de regionale meld– en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie).

Wat is een voortijdig schoolverlater?
Jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald en die geen opleiding volgen noemen we voortijdig schoolverlaters. Een startkwalificatie is een HAVO- of VWO-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2 van het MBO.
Jongeren die het niveau van de startkwalificatie niet kunnen halen omdat ze lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben rekenen we niet tot voortijdig schoolverlaters. Dit zijn jongeren die het speciaal onderwijs hebben doorlopen en met goed gevolg hebben afgesloten.
Jongeren met een diploma op mbo 1-niveau en die geen werk hebben, horen wel bij de voortijdig schoolverlaters. Heeft zo’n jongere wel een baan dan hoeft hij of zij niet meer begeleid te worden naar een startkwalificatie.

Ik heb geen startkwalificatie, wat nu?
Als je nog geen startkwalificatie hebt, probeer er dan alsnog een te halen. Kijk of een van onderstaande beschrijvingen voor je van toepassing is.

Heb je werk, overleg dan met je werkgever. Neem contact op met een opleiding zodat je via een leer-werk-traject alsnog een startkwalificatie kunt halen.
Heb je een uitkering, overleg met de instantie waarvan je de uitkering krijgt.
Heb je geen werk en geen uitkering dan kunnen opleidingen bij je in de buurt je helpen. Zij kunnen je advies geven welke opleiding het beste bij jouw situatie en mogelijkheden past.

Contactgegevens Doorstroom coördinator 
Je kunt natuurlijk ook zelf met het Doorstroompunt contact opnemen via telefoon (0182) 588 586.

Doorstroom-regio
De regio waar Doorstroom Regio Zuid-Holland Oost voor werkt bestaat uit de gemeenten:

 • Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerwoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam)
 • Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven, De Meije, Driebruggen, Nieuwerbrug aan de Rijn, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel, Waarder)
 • Gouda
 • Krimpenerwaard (Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
 • Nieuwkoop (De Meije, Korteraar, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noordeinde, Noorden, Noordse Dorp, Papenveer, Ter Aar, Vrouwenakker, Woerdense Verlaat, Zevenhoven)
 • Waddinxveen
 • Zuidplas (Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen)