5 – 16 jaar: info voor ouders

Alle kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht.
Ouders of verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school gaat. Als uw kind ziek is, moet u dat meteen melden bij de school.

Naar school in het buitenland
Uw kind mag in het buitenland naar school gaan. U moet dan wel een verklaring van de betreffende school aan de leerplichtambtenaar overleggen of toesturen. Indien uw kind langer dan 8 maanden naar een school in het buitenland gaat, bent u verplicht uw kind uit te schrijven uit de  Basisregistratie Personen (BRP).

Verzuim en verlof
De Leerplichtwet is streng. Uitgangspunt is dat alle lessen in het rooster worden gevolgd. Slechts bij hoge uitzondering is geoorloofd verzuim of verlof mogelijk. Aanvraagformulieren voor verlof zijn via de school van uw kind verkrijgbaar en hier te downloaden.
Van ongeoorloofd verzuim van leerlingen moet de school een melding bij de gemeente doen. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op het verzuim.

Luxe verzuim
Indien er sprake is van zogenaamd luxe verzuim (bijvoorbeeld zonder toestemming van de directeur van de school op vakantie gaan buiten de schoolvakanties) wordt er altijd een proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist of een schikkingsvoorstel (geldboete) wordt gedaan óf dat ouder(s) worden gedagvaard om zich bij de kantonrechter te verantwoorden.

Jeugdmatch
Bureau leerlingzaken neemt deel aan het informatiesysteem “JeugdMATCH”. Indien meerdere instanties bij een jongere betrokken zijn, vindt zo nodig afstemming tussen deze instanties plaats. Meer informatie vindt u in de folders:

De Leerplichtwet
Op deze site proberen we inzicht te geven in de belangrijkste zaken uit de Leerplichtwet. Wie alle details wil lezen, kan terecht op de website van de Rijksoverheid. De gehele wettekst kunt u hier nalezen.

Betrokken gemeenten
De gemeenten waarvoor bureau leerlingzaken Midden-Holland leerplichttaken uitvoert zijn:

  • Bodegraven – Reeuwijk (Bodegraven, De Meije, Driebruggen, Nieuwerbrug aan de Rijn, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel, Waarder)
  • Gouda
  • Krimpenerwaard (Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
  • Waddinxveen